Praktijkinfo

Kinder- en Jeugdteam
De vraag naar kortdurende hulp voor kinderen en adolescenten is enorm toegenomen. Daarom hebben wij een speciaal Kinder- en Jeugdteam dat bestaat uit onder andere een aantal psychologen, orthopedagogen-generalist en Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten en een systeemtherapeut. Het Kinder- en Jeugdteam geeft individuele hulp aan kinderen en jongeren, doet ouderbegeleiding en gezinsgesprekken.

Genderteam
Ook ons genderteam is een belangrijk onderdeel van onze praktijk geworden. We behandelen jongeren en volwassenen met gendervragen of genderdysforie en werken daarin onder andere samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen en het VU Medisch Centrum Amsterdam.

Onze werkwijze
In het eerste gesprek proberen wij inzicht te krijgen in de aard van de klachten en kunnen vragen gesteld worden over onze werkwijze. Op basis van het eerste gesprek en de resultaten van het psychologisch onderzoek wordt bekeken of en hoe we de klachten kunnen behandelen. Na de diagnose stellen we samen een behandelplan op. Als de klachten niet behandeld kunnen worden binnen onze praktijk, dan zal in overleg gezocht worden naar een andere vorm van hulpverlening.

Ook voor stagiairs
We willen niet alleen een open en toegankelijke praktijk voor jou of u zijn, maar ook voor aankomende vakgenoten. We hebben plezier in ons vak en vinden dat het onze taak is om plezier, vakkennis en ervaring uit te wisselen en over te brengen op anderen. Daarom hebben we stagiairs van de Psychologie opleiding in de praktijk en leiden we psychologen op tot BIG-geregistreerde gezondheidszorgpsychologen en tot psychotherapeuten. Kijk hier voor onze BIG-registratie.