Aanmelden

Meld u nu aan voor een intakegesprek

 

Procedure aanmelding volwassenen

Aanmelding volwassenen
Dit kan via de e-mail info@psychologenpraktijkdevaart.nl, telefonisch 0592-330187, in persoon of via het aanmeldingsformulier op deze website. Als u zich aanmeldt, heeft u de mogelijkheid om een zogenaamde Mirro vragenlijst in te vullen, die uw klachten in kaart brengen. Vervolgens wordt u toegewezen aan de juiste psycholoog en kan de behandeling van start gaan. De andere mogelijkheid is dat er een afspraak met u gepland wordt voor een intakegesprek, zodat u de gelegenheid krijgt om uw situatie en klachten uitgebreider toe te lichten.
Als u er voor kiest om de Mirro vragenlijst in te vullen en uit uw antwoorden blijkt dat u het beste terecht zou kunnen bij de Gespecialiseerde GGZ, dan wordt u alsnog uitgenodigd voor een intakegesprek. Kijk hier voor de actuele wachttijden.
LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs de huisarts te gaan.

 

Procedure aanmelding kinderen en jongeren

Algemene voorwaarden voor aanmelding
Voor behandeling van kinderen en jongeren (tot 16 jaar) is het nodig dat beide ouders toestemming geven. We zien betrokkenheid van ouders als een belangrijk onderdeel van de behandeling. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, worden er aparte afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers. In alle gevallen moet door beide ouders een toestemmingsverklaring worden ondertekend.
LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts of een beschikking van de gemeente nodig! 

Kinderen onder de 12 jaar
Bij kinderen onder de 12 jaar wordt met u als ouders / verzorgers overlegd wie aanwezig dient te zijn bij het allereerste gesprek.

Jongeren van 12 jaar tot 16 jaar
Bij kinderen en jongeren van 12 tot 16 jaar zijn bij het intakegesprek het kind en bij voorkeur beide ouders of verzorgers aanwezig. In dit gesprek is dan de gelegenheid om gezamenlijk, alleen met de ouders of verzorgers en alleen met het kind over de klachten te praten.

Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar
Bij jongeren van 16 tot 18 jaar is bij het intakegesprek in ieder geval de jongere aanwezig. De jongere mag bepalen of daarnaast één of beide ouders bij het gesprek aanwezig moet zijn. Wij betrekken ouders waar mogelijk bij de gehele behandeling. Het gesprek kan in verschillende samenstellingen vorm krijgen.

Jongeren vanaf 18 jaar
Zie de aanmeldprocedure voor volwassenen bovenaan deze pagina.

Na de aanmelding worden er enkele vragenlijsten toegestuurd die voorafgaand aan het allereerste gesprek ingevuld en teruggestuurd dienen te worden door ouder(s) of verzorger(s), kind, jongere of leerkracht.