Aanmelden

Meld u nu aan voor een intakegesprek

 

Procedure aanmelding volwassenen

Aanmelding volwassenen
Dit kan via de e-mail info@psychologenpraktijkdevaart.nl, telefonisch 0592-330187, in persoon of via het aanmeldingsformulier op deze website. Als u zich aanmeldt, heeft u de mogelijkheid om een zogenaamde Mirro vragenlijst in te vullen, die uw klachten in kaart brengen. Vervolgens wordt u toegewezen aan de juiste psycholoog en kan de behandeling van start gaan. De andere mogelijkheid is dat er een afspraak met u gepland wordt voor een intakegesprek, zodat u de gelegenheid krijgt om uw situatie en klachten uitgebreider toe te lichten.
Als u er voor kiest om de Mirro vragenlijst in te vullen en uit uw antwoorden blijkt dat u het beste terecht zou kunnen bij de Gespecialiseerde GGZ, dan wordt u alsnog uitgenodigd voor een intakegesprek. Kijk hier voor de actuele wachttijden. LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs de huisarts te gaan.

Procedure aanmelding kinderen en jongeren

Algemene voorwaarden voor aanmelding
Bij kinderen tot 16 jaar is het intakegesprek met beide ouders of verzorgers. Als dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege een scheiding, worden er aparte afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers. In alle gevallen moet door beide ouders een toestemmingsverklaring worden ondertekend.
LET OP: er is in alle gevallen een verwijsbrief van de huisarts nodig! Het is verstandig om eerst langs de huisarts te gaan.

Kinderen onder de 10 jaar
Bij kinderen onder de 10 jaar vindt het intakegesprek met alleen de gezaghebbende ouders of verzorgers van het kind plaats. Na het intakegesprek met de ouders wordt er een observatiemoment gepland met het kind. Tijdens dit observatiemoment zal er een kort gesprekje plaatsvinden met het kind en zal voornamelijk gekeken worden naar de reacties van het kind en de algemene indruk van het kind.

Jongeren van 10 jaar tot 16 jaar
Bij kinderen van 10 tot 16 jaar zijn bij het intakegesprek het kind en bij voorkeur beide ouders of verzorgers aanwezig. In het intakegesprek is dan de gelegenheid om gezamenlijk, alleen met de ouders of verzorgers en alleen met het kind over de klachten te praten.

Jongeren van 16 jaar tot 18 jaar
Bij jongeren van 16 tot 18 jaar is bij het intakegesprek tenminste de jongere en mag de jongere kiezen of één of beide ouders bij het gesprek aanwezig moeten zijn. Het gesprek zal in verschillende samenstellingen vorm krijgen. Het gesprek start met een gezamenlijk deel, samen met de jongere en de ouder(s). Er wordt dan naar de klachten gevraagd. Vervolgens is in het gescheiden deel van de intake ruimte voor een gesprek met alleen de ouder(s) of de jongere, zodat de psycholoog beide even alleen kan spreken.

Jongeren vanaf 18 jaar
Zie de aanmeldprocedure voor volwassenen bovenaan deze pagina.

Aan het eind van ieder intakegesprek worden er enkele vragenlijsten meegegeven die ingevuld dienen te worden door ouder(s) of verzorger(s), kind, jongere of leerkracht.