De praktijk

Wie zijn wij?

Kinderpraktijk De Vaart biedt kortdurende hulp aan kinderen en adolescenten en is een onderdeel van Psychologenpraktijk De Vaart. Psychologenpraktijk De Vaart bestaat sinds 1996 en we zijn altijd al gevestigd in Assen. De vraag naar kortdurende hulp voor kinderen en adolescenten is enorm toegenomen. Daarom hebben wij een speciaal Kinder- en Jeugdteam dat bestaat uit onder andere een aantal orthopedagoog-generalisten, Kinder- en Jeugdpsychologen, Kinder- en Jeugdpsychotherapeuten en een systeemtherapeut.

Wilt u weten wat onze wachttijden zijn voor de aanmelding en behandeling van kinderen en jongeren, kijk dan links onder Wachttijden.
N.B. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons. Als de wachttijd meer dan 8 weken is, dan kunnen wij u in contact brengen met een andere zorgaanbieder, die u eerder in behandeling kan nemen. U kunt ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de Treeknormen).

Bereikbaarheid
We zijn telefonisch bereikbaar van 8.45 tot en met 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor crises terecht bij uw huisarts of bij de huisartsenpost, 0900-112 0 112. De huisartsenspoedpost Assen is gevestigd aan: Europaweg-Zuid 1, 9401 RK  Assen. Heeft u een minder dringende vraag, dan kunt u ons ook een mail sturen of de voicemail inspreken.

Belangrijk voor verwijzers

Er zijn uiteraard ook klachten waarvoor niet naar Psychologenpraktijk De Vaart verwezen kan worden, omdat deze een meer intensieve en specialistische behandeling vergen. We denken hierbij aan ernstige verslavingen, acute psychoses en suïcidaliteit; Wij adviseren huisarts, GGD-arts of sociaal wijkteam ook niet te verwijzen bij vermoedens van dreigende crisis die 7 x 24 uurs bereikbaarheid noodzakelijk maakt.

Wat doen wij?

Ben je tussen de 10 en 18 jaar, kijk dan onder Jongeren.

Heeft u een kind op de basisschool of de middelbare school, kijk dan onder Ouders

Systeemgerichte benadering

Kinderen en jongeren zijn in hun dagelijks leven onderdeel van een gezin. Wat het kind laat zien aan gedrag en emoties heeft invloed op dit gezin, maar omgekeerd geldt hetzelfde: een kind is afhankelijk van wat er binnen het gezin gebeurt en gedragingen en emoties zijn hier vaak een reactie op. Het is de bedoeling dat door de behandeling van een kind zijn of haar klachten verminderen, daarom is het belangrijk dat het gezin wordt betrokken in de behandeling. Deze betrokkenheid bestaat bijvoorbeeld uit oudergesprekken, maar soms is het ook belangrijk om broertjes of zusjes te spreken, contact op te nemen met  school of andere betrokkenen uit de omgeving van het kind.

Als u uw zoon of dochter bij onze praktijk aanmeldt, zal er vaak een grote rol voor u als ouder zijn weggelegd in de behandeling. U vormt tijdens de intake een belangrijke bron van informatie, en waarschijnlijk zullen tijdens de behandeling van uw zoon of dochter ook met u enkele gesprekken gevoerd worden in het kader van coaching, informatie-inwinning of evaluatie. Psychologenpraktijk De Vaart wil op een respectvolle wijze samenwerken met alle betrokkenen. Er wordt van alle betrokkenen inzet, motivatie en vertrouwen gevraagd. De aangeboden zorg moet in principe naar het kind of jongere gaan, gericht op het verbeteren van de ontwikkelkansen.

Onze praktijk is in het bezit van het:

* HKZ - Kwaliteitsmanagementsysteemcertificaat Geestelijke Gezondheidszorg. Daarmee voldoen we aan de normeisen van het HKZ-certificatieschema Geestelijke gezondheidszorg, versie 2009 inclusief addendum versie 2011 en NEN-EN-ISO 9001:2008 voor het toepassingsgebied: Praktijk voor Basis GGZ en Specialistische GGZ voor alle leeftijdsgroepen. Kijk hier voor de resultaten van ons cliënttevredenheidsonderzoek van 2018 en hier voor de algemene waardering van onze behandelaren.

* Keurmerk Basis GGZ Kijk hier voor meer informatie.

Wilt u weten hoe het zit met uw privacy en\of cookies, kijk dan hier.